/>
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!
Beli Buku

Tentang

Ulama Nusantara Center (UNC)

Ulama Nusantara Center (UNC) lahir sebagai bentuk kepedulian kami untuk melestarikan khazanah ulama Nusantara dan pemikirannya yang tertuang dalam kitab-kitab klasik. Indonesia adalah lumbung ulama terbesar di Asia Tenggara, namun masih banyak orang yang tidak mengetahui akan prestasi yang ditorehkan oleh ulama Nusantara tersebut.

Prestasi ulama Nusantara bukan hanya diakui oleh kalangan bangsanya sendiri, namun merambah hingga dunia Islam. Karya mereka banyak yang menjadi rujukan ulama-ulama belahan dunia, seperti Haramain, Mesir, Turky, dan lain-lain. Di antara ulama Nusantara yang namanya masyhur hingga ke belahan dunia Islam adalah Syaikh Nawawi al-Bantani, Syaikh Mafudz al-Termasi, Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, dan Syaikh Yasin al-Fadani.

Melalui Ulama Nusantara Center (UNC) ini, kami berharap dapat menjaga dan melestarikan khazanah keilmuan ulama Nusantara melalui sebuah kajian dan penulisan buku-buku biografi serta pemikirannya. Semoga dimudahkan Allah subhânahu wa ta’âlâ.

Share: