/>
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!
Beli Buku

Kumpulan Dawuh Ibu Nyai Hj. Anita Durrotul Yatimah

“Nek wes sregep nderes tapi durung diparingi lanyah, niku sampun kersane Gusti Allah. Tapi nek ra nderes mergo pepeko njuk dados supe, niku duso. Mulakno do sregep nderes njih!.”

“Jika sudah rajin nderes tapi belum diberikan kelancaran, itu sudah menjadi kehendak Allah SWT. Tapi kalau tidak nderes sebab sibuk dengan urusan lali yang mengakibatkan lupa, itu dosa. Makanya pada rajin nderes ya!.”

Ibu Nyai Hj. Anita Durrotul Yatimah

(PP. Al Barokah Kota Yogyakarta)

Wulan Suro umat Islam nglakonono keutamaan cacahe rolas (12) perkoro. Poso, sholat, silaturahmi, sowan ulomo, nganggo celak, adus, lan tilik wong loro. Ngusab sirah bocah yatim, shodaqoho, masak enak mayorake keluarga, ngethok kuku ojo diingu dowo-dowo, surat ikhlas kaping sewu (1000) podo diwoco.”

“Bulan Muharam umat Islam pada mengerjakan amalan keutamaan di bulan tersebut yang ada 12 perkara. Puasa, shalat, silaturahmi, sowan kepada ulama, memakai celak, mandi, menjenguk orang sakit, mengusap kepala anak yatim, bersedekah, masak enak buat keluarga, memotong kuku jangan dibiarkan panjang-panjang, membaca surat ikhlas 1000 kali.”

Ibu Nyai Hj. Anita Durrotul Yatimah

Beli Buku

(PP. Al Barokah Kota Yogyakarta)

Share:
Beli Buku
Avatar photo

Ulama Nusantara Center

Melestarikan khazanah ulama Nusantara dan pemikirannya yang tertuang dalam kitab-kitab klasik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *