/>
Jangan Tampilkan Lagi Ya, Saya Mau!
Beli Buku

Kumpulan Dawuh Ibu Nyai Hj. Umi Shinto’ Nabilah

“Wahai orang tua, jangan pernah bosan mendo’akan untuk kebaikan anak-anakmu. Sebab, dongane wong tuwo marang anake, podo karo dongane Kanjeng Nabi marang ummat’e ing ndalem mandine.”

“Wahai orang tua, jangan pernah bosa mendoakan untuk kebaikan anak-anakmu. Sebab, do’anya orang tua terhadap anaknya seperti halnya do’anya beliau Nabi Muhammad SAW terhadap ummatnya yang sangat mustajab.”

Ibu Nyai Hj. Umi Shinto’ Nabilah

(PP. Al Hidayat Salaman, Magelang) 

“Eling-eling dadi wong lanang, kewajiban kang pirang-pirang. Wajib mulangi bab sholate, wajib mulangi bab agamane. Wajib nafaqohi, wajib nyandangi, wajib jejeri. Priyantun kakung engkang wibawa ora nyentak-nyentak marang sang garwo.”

“Ingat-ingat jadi seorang lelaki memiliki kewajiban yang banyak. Wajib mengajari bab shalatnya (istri), wajib mengajari bab agamanya (istri). Wajib menafkahi, wajib memberikan busana, wajib mendampingi. Seorang lelaki yang memiliki wibawa tidak membentak-bentak istrinya.”

Ibu Nyai Hj. Umi Shinto’ Nabilah

Beli Buku

(PP. Al Hidayat Salaman, Magelang)

“Semua amal akan dibalas, jangan khawatir, perkara yang sudah hilang, Allah SWT akan mengganti dengan perkara tadi, bahkan lebih bagus dari perkara tersebut.

Ibu Nyai Hj. Umi Shinto’ Nabilah

(PP. Al Hidayat Salaman, Magelang

Share:
Beli Buku
Avatar photo

Ulama Nusantara Center

Melestarikan khazanah ulama Nusantara dan pemikirannya yang tertuang dalam kitab-kitab klasik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *