Oleh: Admin
Sayyid Ali al-Banjari merupakan ulama asal Banjar, Kalimantan Selatan dan masih keturunan Syaikh Arsyad al-Banjari. Ia mempunyai prestasi gemilang selama menjalani dirasah di Haramain. Ia diangkat menjadi salah satu pengajar di Masjidil Haram bersama sederetan ulama Nusantara lainnya seperti Syaikh Baqir al-Jukjawi, Syaikh Muhaimin al-Lasemi, Syaikh Mukhtar al-Bughuri, dan lain-lain.
Selain sebagai pengajar di Masjidil Haram, Sayyid Ali al-Banjari juga mempunyai prestasi gemilang lagi, yaitu ia ditunjuk sebagai katib Sayyid Abu Bakar Syatha, yang merupakan guru besar di Masjidil Haram, pengarang kitab Ianatu al-Thalibin.
Yogyakarta, 23 September 2020